Het team van IKC ’t Hieker Nust

Directeur
Masja van Zanden – masja.van.zanden@kitsprimair.nl

Kinderopvang
Tjitske Betten – tjitske.betten@kitspirmair.nl
Mariska Hofman – mariska.hofman@kitsprimair.nl
Ivanka Profijt – ivanka.profijt@kitsprimair.nl

Groep: 1/2
Gerda Strijker – gerda.strijker@kitsprimair.nl
Roelie Schepers – roelie.schepers@kitsprimair.nl
Groep 3/4
Alie Smit – alie.smit@kitsprimair.nl
Vera Couvert – vera.coevert@kitsprimair.nl
Groep 5/6
Arnold Strijbosch – arnold.strijbosch@kitsprimair.nl
Vera Couvert – vera.couvert@kitsprimair.nl
Groep 7/8
Arnold Willems – arnold.willems@kitsprimair.nl

MIB-er
Nicole de Groot – nicole.de.groot@kitsprimair.nl
Aandachtsfunctionaris
Nicole de Groot
Individuele leerlingbegeleiding 
Vera Couvert – vera.couvert@kitsprimair.nl
Roelie Schepers – roelie.schepers@kitsprimair.nl

Leerkrachten

Indien mogelijk verzorgen één of twee vaste leerkrachten het onderwijs voor een groep. In geval van afwezigheid van één van de vaste leerkrachten, begeleidt een invalleerkracht de groep. De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt na schooltijd even binnenlopen of via de e-mail een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. De e-mailadressen van de leerkrachten vindt u in bovenvermeld overzicht. Als uw kind twee leerkrachten heeft, e-mail dan altijd naar beide leerkrachten. Door middel van scholing op individueel en/of op teamniveau werken leerkrachten aan hun eigen ontwikkeling en zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied.

Call Now Button