Slider
Slider

IKC ’t Hieker Nust is een school die staat voor kwaliteit, vernieuwing, geborgenheid, wij-gevoel, structuur en rust! In onze visie op onderwijs in deze specifieke omgeving willen we kort en kernachtig benadrukken dat saamhorigheid, respect voor elkaars opvattingen en kwaliteit onze basisvoorwaarden zijn.

Een harmonieuze en respectvolle omgeving op IKC ’t Hieker Nust

Het mooie aan IKC ’t Hieker Nust is de harmonieuze en respectvolle omgeving. Kinderen ontwikkelen zich hier in een doorgaande lijn op eigen niveau. Niet alleen cognitief, maar ze krijgen ook de mogelijkheid om zich sociaal emotioneel te ontplooien tot iemand met zelfvertrouwen, zelfkennis en een positieve instelling.

Masja van Zanden
directeur